Avfallshantering i virustider

NSR har meddelat oss att det kan bli störningar i insamling av avfall. Vi måste därför hjälpas åt att se till att kärlen inte blir överfulla. Mat- och restavfall kommer att prioriteras.

• Sortera ditt avfall extra noga.
Det är viktigt att du lägger matavfallet på rätt ställe och sorterar bort förpackningar och tidningar från restavfallet.
• Knyt till om smittan.
Förpacka mat- och restavfall ordentligt i rätt slags påse och stäng till ordentligt innan du lägger det i kärlet. Tryck ner soporna ordentligt så att de får plats i kärlet. Ställ inga sopor bredvid kärlet.
• Minska avfallets volym
Trampa eller vik ihop pappkartonger så att de tar mindre plats innan du slänger dem. Stapla gärna olika plastburkar i varandra.

Råttor
Vi har åter igen problem med råttor kring våra hus. Anticimex är kontaktad och kommer den 27:e mars. Om ni ser råttor hör av er till förvaltaren, Geoffrey, så att vi kan identifiera de mest utsatta områdena.

Styrelsearbete i virustider
Eftersom även vi i styrelsen är berörda av myndigheternas rekommendation om att personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så kommer vi att vara restriktiva med sociala kontakter. Vi finns tillgängliga på telefon och e-post eller via meddelande i vår brevlåda.

Men tveka inte att ta kontakt med oss om det uppstår problem eller om du behöver hjälp. Om vi inte själva kan lösa ditt problem kan vi kanske hjälpa till att förmedla kontakt till rätt person.

Styrelsen