slottet.hsbbrfwebb.se|slottet@hsbbrfwebb.se

Ta del av medlemserbjudande

 

Bra att veta om bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.  Det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att bo i en viss lägenhet.

Det innebär att du tillsammans med dina grannar äger fastigheten; lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. I bostadsrättsföreningen delar du ansvar och kostnader för fastigheten och gemensamma ytor med grannarna.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt. Du har stora möjligheter att göra förändringar i din lägenhet efter personliga önskemål och du har rätt att vara med och påverka bostadsrättsföreningen i många viktiga frågor. Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats.

 

Vill du veta mer, gå in på HSB Nordvästra Skånes hemsida “Bra att veta om bostadsrätt”.