slottet.hsbbrfwebb.se|slottet@hsbbrfwebb.se

Medlemsinformation 2021 nr 1

2021-03-30

• Styrelsen efter årsmötet är densamma; Gerd Sand, Geoffrey Meredith, Gunilla Nelson och Allan Hansen. • Nytt postnummer från 2021-03-01! Nu har vi 254 34. [...]