slottet.hsbbrfwebb.se|slottet@hsbbrfwebb.se

Här lägger vi ut nyheter och händelser i vår förening som tex målning av fasaderna, vad som händer i vår trädgård osv.

Har Du några tips och ideér om vad Du vill vi lägger ut här så kontakta gärna Gunilla på mailadress:  gunillanelson09@gmail.com

Medlemsinformation 2021 nr 3

2021-06-10

• Sopor…igen… Tyvärr har någon haft problem med nyckeln in till miljöhuset och inte kommit in. Detta beklagar vi såklart MEN…det är inte ok att [...]

Medlemsinformation 2021 nr 1

2021-03-30

• Styrelsen efter årsmötet är densamma; Gerd Sand, Geoffrey Meredith, Gunilla Nelson och Allan Hansen. • Nytt postnummer från 2021-03-01! Nu har vi 254 34. [...]

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

2021-01-28

Kallelse till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2019-09-01– 2020-08-31 Till medlemmarna i HSB Brf Slottet i Helsingborg Du kallas härmed till bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma enligt nedan. [...]

Medlemsinformation 2020 nr 13

2020-11-25

• Glöggmingel första advent inställt! Vi är mycket ledsna att behöva meddela att årets glöggmingel måste ställas in pga pågående pandemi. Julgranen kommer tändas Söndag [...]

Medlemsinformation 2020 nr 12

2020-11-25

Informationsmöte Enkäten om laddstationer visade på ett stort intresse. Vi har därför bjudit in två representanter från Wallbe till ett informationsmöte där det även ges [...]

Medlemsinformation 2020 nr 11

2020-11-25

Byte av fjärrvärmecentral Måndag den 2:e november påbörjas byte av vårt fjärrvärmesystem. Hela arbetet beräknas ta tre dagar. Under tiden för bytet kommer värme och [...]

Medlemsinformation 2020 nr 10

2020-09-24

• Grindarna Grindarna har stått öppna vid ett flertal tillfällen, vi måste gemensamt hjälpas åt att se till att dessa hålls stängda. När vi hade [...]

Medlemsinformation 2020 nr 9

2020-09-04

• Styrelsen Tyvärr har Eigil Nielsen valt att kliva av från styrelsearbetet, valberedningen är informerad och styrelsen fortsätter med 4 ledarmöter fram till nästa årsmöte. [...]