slottet.hsbbrfwebb.se|slottet@hsbbrfwebb.se

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för det löpande arbetet i föreningen och är föreningens företrädare utåt. Den ingår avtal och köper tjänster och varor för föreningens räkning. Styrelsen fattar bland annat beslut om föreningens organisation och förvaltning. Exempel på det är underhåll av föreningens hus och mark samt upprättande och revidering av föreningens långsiktiga underhållsplan. Vidare beslutar styrelsen om avgifter och hyror. Styrelsen arbetar också med budget och årsredovisning, trivselregler, godkännande av nya medlemmar och godkännande av uthyrning i andra hand.

Styrelsen utses av bostadsrättshavarna på årsstämman.

Tveka inte att höra av dig till styrelsen om du har några frågor eller om du är intresserad av styrelsearbete.

 

Kontakta styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har frågor, förslag eller synpunkter.
E-post: slottet@hsbbrfwebb.se

Ordförande              Gerd Sand

Sekreterare              Gunilla Nelson

Styrelseledamot     Geoffrey Meredith

Styrelseledamot     Allan Hansen