Välkommen till brf Slottet

 

Bostadsrättsföreningen Slottet bildades 1998 och inflyttning skedde under 1999. Föreningen äger fastigheten Slottsvången 7, med adress S:t Peders gata 4 och 6 samt Östra Vallgatan 15. Föreningen har 34 bostadsrättslägenheter om 1-4 rok och till varje lägenhet finns ett källarförråd. Det finns även 22 garageplatser med bostadsrätt varav 20 är sålda, resten hyrs ut.

Skönhetsrådet i Helsingborg stad tilldelade Brf Slottet 1999 års skönhetspris. År 2000 fick Brf Slottet Kasper Sahlin-priset som delas ut av Sveriges Arkitekter till byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. HSBs förbundsstämma utsåg 2001 Brf Slottet till årets HSB-projekt.

Vid S:t Peders gata 4 finns vårt miljöhus där du lämnar dina sorterade sopor. Vi har tre hus för cykelparkering, två på S:t Peders gata och ett på Östra Vallgatan. Det finns även cykelparkering i garaget.

Aktuellt i föreningen:

Under sommaren 2018 har vi tvättat och målat fasaderna på alla våra hus. Även insidan av miljöhuset har målats. Vi har anlagt två parkeringsplatser intill garagenedfarten. På föreningsstämman i januari 2018 beslutades bl.a. att trädgården ska inhägnas och vi kommer att sätta upp ett staket mot Östra Vallgatan. 

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen förvaltas av styrelsen och det är styrelsen som fattar beslut om underhåll, fastställer årsavgifterna för bostäderna och som driver föreningens utveckling framåt. Styrelsen utses av bostadsrättshavarna på den årliga föreningsstämman.

 

Följande personer ingår i styrelsen:

Telefon

Ordförande Gerd Sand
Sekreterare Karin Danielsson
Ledamot Rolf Westergren
Ledamot/

studieorganisatör

Gunilla Nelson
Ledamot Geoffrey Meredith

 

Du kan kontakta styrelsen via meddelande i styrelsens brevlåda, S:t Peders gatan 4 eller via e-post: slottet@hsbbrfwebb.se

Förvaltare: Rolf Westergren, telefontid måndag-fredag kl.17-18, 076-635 41 00

Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till föreningen. Årsavgifterna ska bl.a. täcka föreningens kostnader samt avsättningar till kommande planerat underhåll. Om du vill ta del av den senaste årsredovisningen kan du beställa den på www.hsbnvs.se. (Föreningskod: 350)

I avgiften till föreningen ingår kabel-tv från Com Hem och även Telia har installerat fiber i fastigheten.

Du som är bostadsrättshavare har ansvar för en del av underhållet. I föreningens stadgar anges vem som ansvar för de olika delarna av underhållet. Se broschyren ”Vem ska underhålla bostadsrätten?”.

Du får på egen bekostnad göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.Trots din rätt att göra ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga styrelsen.

Om du behöver felanmäla något ska du i första hand vända dig till förvaltaren och i andra hand till någon i styrelsen. Om ingen av oss kan nås finns journummer på anslagstavlan vid porten. Du får själv stå för kostnaden om felet gäller något inne i lägenheten som bostadsrättshavaren har ansvar för.

Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg i Länsförsäkringar för samtliga medlemmar.

Vår bostadsrättsförening ingår i HSB Nordvästra Skåne. På hemsidan www.hsbnvs.se hittar du bra och nyttig information samt många fina medlemserbjudanden som du kan ta del av.

Du som är medlem i HSB har tillgång till allmän rådgivning. Du når HSBs juristjour som är öppen vardag mellan kl. 9–15 på telefon 0771-472 472.

Välkommen

Styrelsen