Nedan följer trivselregler samt allmän information som gäller för vår förening  

Dörrar och nycklar:

 • Var och en ansvarar för dörrlåsning vid passage och insläpp via porttelefon. Grinden mot skolgården ska gå i lås efter passage. Vi ser till att obehöriga inte kan komma in.
 • Var och en ansvarar för egna nycklar. Förvaltaren medverkar vid uttag av nya nycklar.
 • Förlorad öppnare för garageport debiteras med 1 000 kr.

Sopor:

 • Vi sorterar våra sopor i miljöhuset och ser till att allt hamnar i rätt kärl, se skyltning i miljöhuset. Ställ inget på golvet utanför sopkärlen.
 • Extra tömningar av grovsopor ”minuthämtning” sker en gång om året och anges på anslagstavlan.

Balkongen:

 • Det är inte tillåtet att sätta upp krukor m.m. på putsad fasad/balkongväggar.
 • Balkongens tak och golv tillhör föreningen och det krävs skriftligt medgivande från styrelsen om man vill montera/fästa saker i dessa.
 • Var och en ansvarar för underhåll av balkongräcket.
 • Golvbrunnen på balkongen ska hållas ren så att vattnet kan rinna ner.
 • De som har ”golvbeläggning” på balkongen ansvarar för att ta bort den om föreningen behöver åtkomst t ex vid läckor.
 • Stolparna på balkongen får inte målas.
 • Omålade undertak får målas. Färgen tillhandahålls av förvaltaren.

Vindskydd

 • Det är inte tillåtet att glasa in balkongen.
 • Höj- och sänkbara vindskydd av typ Cit i Lä får sättas upp efter godkännande av styrelsen.
 • Om andra vindskydd behövs på balkongen är det tillåtet att använda ljusgrått tyg som får täcka gallerytan på balkonräcket eller ofärgad plast/glas.

Grillning:

 • Grillning utomhus/på balkongen är godkänd med gas- respektive el-grill. För hantering av gasol se bifogad broschyr. Gasolbehållare får inte förvaras i källarförråd.
 • I trädgården är det tillåtet att använda kolgrill.

Trapphus och garage:

 • Med hänvisning till brandsäkerheten ska trapphusen hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Det är inte tillåtet att ens tillfälligt ställa t ex barnvagnar, kartonger i trapphuset.
 • Mattan utanför egen dörr ingår inte trappstädningen. Om mattan byts ut ska den ersättas med liknande färg och storlek.
 • Det finns en bred sopborste i garaget så att var och en kan sopa sin parkeringsplats.
 • Garaget maskinstädas en gång om året och då ska garaget vara tomt på bilar, cyklar och allt annat.

Vatten:

 • Vattnet får inte stängas av inne i lägenheten. Inspektionsluckan för inkommande vatten/värme på toalett får inte öppnas, detta är föreningens område.
 • Vattnet stängs av i garaget. När VVS-entreprenör anlitas, t ex vid byte av kranar eller packning, ska förvaltaren alltid kontaktas innan arbetet påbörjas.
 • Vid anlitande av extern entreprenör skall installationerna utföras med bransch-/yrkesmässig kvalitet.

Tilläggsförsäkring för bostadsrätt

Föreningen bekostar tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Återkommande aktiviteter

Föreningsstämman hålls i januari/februari.

I juni har vi gemensam picknick i trädgården, det s.k. ”Stenmötet”.

1:a Advent tänder vi ljus i trädet i vår trädgård.