• Glöggmingel första advent inställt!
Vi är mycket ledsna att behöva meddela att
årets glöggmingel måste ställas in pga pågående pandemi.
Julgranen kommer tändas Söndag den 29/11 kl:18.00.
För dom som vill kan vi ”ses” från våra balkonger och
skåla med varandra med lite glögg
och njuta av den fina julbelysning i trädgården.

• Stämma utan fysiskt deltagande
Årsstämman 2021 kommer att ske via poströstning.
Information om hur det går till kommer separat inom kort. Motioner till stämman lämnas in senast
2020-12-31.

• Stenkastning
Vi har sedan oktober haft problem med stenkastande ungdomar. Det är främst lägenheterna på västra gaveln i A-huset som varit utsatta. Ungdomarna står på skolgården vid staketet där häcken tar slut och kastar sten mot fönster och balkonger. Föreningen har polisanmält händelserna. Vi har även anmält till Helsingborgs stad och haft kontakt med Mobila teamet som jobbar uppsökande och förebyggande med ungdomar. Mobila teamet har varit på plats på skolgården och polisen har vid ett tillfälle gjort en insats mot ungdomarna.
Om ni ser obehöriga i trädgården eller ungdomar som “stökar” på skolgården får ni gärna slå en signal till Gerd eller Geoffrey.

• Miljöhuset
Problem1: Vi måste ALLA hjälpa till att hålla i ordning i miljöhuset och sortera soporna rätt, Får inte blanda glas med konservburkar.
Problem 2: Samla inte alla dina sopor i en stor papperspåse blandat med glas, plåtburkar, papper och dyl. för att sen slänga hela denna påse bland restavfall.
Soporna ska sorteras!

Med vänlig hälsning Styrelsen