Byte av fjärrvärmecentral

Måndag den 2:e november påbörjas byte av vårt fjärrvärmesystem. Hela arbetet beräknas ta tre dagar.

Under tiden för bytet kommer värme och varmvatten att stängas av.


Dag 1: Måndag den 2:e november stängs värme och varmvatten av kl. 07:30.

Kallvattnet kan vara avstängt kortare perioder under dagen.


Dag 2: Tisdag den 3:e november beräknas varmvattnet vara igång igen på eftermiddagen.


Dag 3: Onsdag den 4:e november beräknas värmen vara igång igen på eftermiddagen.


Ett par dagar i förväg kommer vi att öka värmen från centralen. Ni kan då öppna termostaten på elementen till max för att höja temperaturen i lägenheten. Med denna åtgärd och försiktig vädring ska temperaturen i lägenheterna inte behöva sjunka så mycket.

Vi återkommer med mer information.

Vänliga hälsningar

Styrelsen