slottet.hsbbrfwebb.se|slottet@hsbbrfwebb.se

Medlemsinformation 2021 nr 2

2021-05-27

• Stenmöte..

Vi vågar inte ha vårt årliga stenmöte som vi brukar ha i början på juni…vi håller alla tummar att vi kan träffas för information samt grilla korv och umgås (med avstånd förstås) i augusti månad istället..

• Underhållsplanen
Vår underhållsplan uppdateras varje år efter besiktning och planerade åtgärder kan tidigareläggas eller flyttas framåt i tiden.
Efter årets uppdatering bedöms bl.a. följande åtgärder ligga inom de närmaste 5 åren:
• Lagning och målning av garagegolv.
• Målning av garageväggar och tak.
• Tvätt av husfasader
• OVK, rensning och injustering av ventiler
• Omläggning av tak.
Under de följande 6-10 åren är de största underhållskostnaderna knutna till underhåll/byte av våra hissar samt renovering av balkonger och terrasser.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen