slottet.hsbbrfwebb.se|slottet@hsbbrfwebb.se

Medlemsinformation nr 10 2022 Rättelse

2022-05-04

Rättelse

I den utsända skrivelsen “Policy för andrahandsupplåtelse av garageplats med bostadsrätt” har det blivit ett skrivfel. Rätt ska vara att avgiften som föreningen tar ut är f.n. 200 kr per månad. En rättad version av policyn läggs i allas brevlåda.(släng den gamla).

200 kr per månad är den avgift som har tagits ut av de medlemmar som har upplåtit sin garageplats i andra hand så ingen ändring är gjord.

Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Styrelsen har beslutat att ta ut full avgift vid andrahandsupplåtelse av lägenhet (403 kr/mån i 2022-års nivå) och 200 kr/mån vid andrahands-
upplåtelse av garageplats.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email
By |2022-05-04T12:47:27+01:00maj 4th, 2022|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment