• Årsredovisningen

Nu är årsredovisningen klar och Ni kan hitta den digitalt. (information om hur har skickats ut till Era postlådor.)

  • Obehöriga

Släpp inte obehöriga i trappan, utan öppna bara för ditt eget besök.

  • Sortering i miljöhuset

Tänk gärna på att sortera rätt, vik ihop kartonger så  det tar så lite plats som möjligt och skruva av platskorkar på tex mjölkpaketen.