Efter årsmötet 2020-02-18 har nu styrelsen konstituerat sig och det blir som nedan.

Ordförande: Gerd Sand

Sekreterare: Gunilla Nelson

Ledamot: Geoffrey Meredith

Ledamot: Allan Hansen

Ledamot: Eigil Nielsen

Vänliga hälsningar

Styrelsen