Comhem

• ComHem har meddelat nytt datum för digitalisering. Från den 8 september går de över till att sända tv-kanaler helt digitalt, mer information kommer när datumet närmar sig.
Vill Du redan idag kontrollera om Du tittar digitalt kan Du leta upp Com Hem-kanalen, oftast på kanalplats 777. Den visas bara digitalt.

Extra hjälp

• På årsmötet fanns det önskemål om att alla skulle få frågan om de var intresserade av hjälpa till med arbete för föreningen, tex i trädgården eller annat lätttare arbete, som styrelsen beslutar om. Vi har fått in 1 st anmälan.

Busringningar

• Vi har problem med busringningar på mångas porttelefoner. Vi har försökt att prata med ”förövarna”
men kommer inte så långt i dessa samtal.
Problemet kommer förhoppningsvis lösas när vi byter ut våra porttelefoner och detta arbete är påbörjat men tar tyvärr tar längre tid pga Coronatider.