Rättelse
I protokollet från årsmöte har vår nyvalde styrelseledamot Allan fått fel efternamn. Han heter Hansen och inget annat!

Intresseanmälan
Är du intresserad av att vid behov utföra arbete för föreningen? Det gäller arbetsuppgifter som styrelsens beslutar om men som ligger utanför traditionellt styrelsearbete, se punkt 15 i protokollet från årsmötet 2020-02-18.
Om du är intresserad lämna en lapp i styrelsens brevlåda och uppge gärna vad du kan tänka dig att hjälpa till med. Senast den 31 mars vill vi ha svar.

Com Hem
Com Hem har meddelat oss att de från den 26 maj går över till att sända tv-kanaler helt digitalt. Det innebär att de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, försvinner.
Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv tittar du analogt och behöver ändra till digital-tv senast den 26 maj. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.Vi kommer med ytterligare information om vad du behöver göra för att ändra från analogt till digitalt.

Grinden
Grinden mellan B-huset (St:Peders gata) och C-huset (Östra Vallgatan) är till för fordon/arbetsredskap som behövs in på gården(tex gräsklippare).Tacksamma om den inte används som in-och utgång.

Styrelsen