Coronavirus
Vad rädd om dig själv och andra!

Följ myndigheternas råd. Information får du genom radio, tv, tidningar och på ”nätet”. Aktuell information finns på www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Stanna hemma om du är sjuk, även om du har mild symptom. Undvik sociala kontakter för att inte smitta andra. Är du sjuk så hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

För att undvika att bli smittade så ska vi tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Undvik att ta dig i ögon, näsa eller mun.

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det gäller även om du känner dig frisk.

Be anhöriga, släktingar eller vänner om hjälp handla mat och andra dagligvaror. De kan antingen handla mat direkt till dig eller göra beställning online av mat m.m. från livsmedelsaffär.

Måste du handla mat själva gör det så säkert som möjligt. Gör det på tider när det är mindre folk i affären. Håll ett avstånd – runt två meter – till andra människor. Var noggrann med handhygienen.

Eftersom även vi i styrelsen är berörda av detta kommer vi att vara restriktiva med sociala kontakter. Vi finns tillgängliga på telefon och e-post eller via meddelande i vår brevlåda. Tveka inte att ta kontakt om det uppstår problem.

Styrelsen